กปภ.สาขาคลองหลวง แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ระดับหน่วยงาน ตามแผนการปฏิบัติการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์ประจำปี 2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาคลองหลวง แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ระดับหน่วยงาน ตามแผนการปฏิบัติการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์ประจำปี 2564

13 กันยายน 2564


กปภ.สาขาคลองหลวง แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ระดับหน่วยงาน ตามแผนการปฏิบัติการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์ประจำปี 2564

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 นำโดยนายวินัย สุขสุมิตร ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองหลวง, นายเกริกฤทธิ์ วอนฤทธิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองหลวง พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานประปาในสังกัด ได้จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับหน่วยงานภายในองค์กร  ตามแผนปฏิบัติการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์ประจำปี 2564 ผ่านการประชุมออนไลน์ Line Meeting หัวข้อ "การแนะนำการขอบาร์โค้ดเพื่อจ่ายชำระค่าน้ำผ่าน Line Official @pwathailand" โดยจัดทำคลิปวิดีโอแนะนำการใช้งานและเปิดโอกาสให้พนักงานได้ซักถามข้อสงสัย โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อถ่ายทอดให้พนักงานในสังกัดมีความรู้ความเข้าใจที่ตรงกัน ในการแนะนำการใช้บริการ Line Official @pwathailand ให้แก่ลูกค้าได้อย่างถูกต้อง และเพื่อเสริมสร้างให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ รวมถึงเสริมสร้างให้เกิดวัฒนธรรมด้านความคิดสร้างสรรค์และการมุ่งเน้นนวัตกรรม

 
เลื่อนขึ้นข้างบน