กปภ.สาขากาญจนบุรี ดำเนินกิจกรรมลดน้ำสูญเสียเชิงรุก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขากาญจนบุรี ดำเนินกิจกรรมลดน้ำสูญเสียเชิงรุก

13 กันยายน 2564


กปภ.สาขากาญจนบุรี ดำเนินกิจกรรมลดน้ำสูญเสียเชิงรุก

 กปภ.สาขากาญจนบุรี โดยนางราตรี อักษรอินทร์ ผู้จัดการ กปภ.สาขา มอบหมายให้นายประเสริฐ เสลาหอม ผู้ช่วยผู้จัดการ พร้อมด้วยทีมงานบริการ และทีมงานผลิต ดำเนินกิจกรรมลดน้ำสูญเสียเชิงรุก ทำ Step Test ค้นหาพื้นที่ที่มีท่อแตกรั่ว ในเวลากลางคืน บริเวณพื้นที่ DMA09 บ้านหัวนา เพื่อลดน้ำสูญเสียและเพิ่มปริมาณน้ำจำหน่าย ในวันที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 23.00 น. ถึง วันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 3.00 น.

 
เลื่อนขึ้นข้างบน