การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ เข้าดำเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา ณ โรงพยาบาลสนามแห่งที่ 3 โรงพยาบาลพลบดี (ม.การกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่) ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ เข้าดำเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา ณ โรงพยาบาลสนามแห่งที่ 3 โรงพยาบาลพลบดี (ม.การกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่) ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

13 กันยายน 2564


การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ เข้าดำเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา ณ โรงพยาบาลสนามแห่งที่ 3 โรงพยาบาลพลบดี (ม.การกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่) ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

วันนี้ ( 13 กันยายน 2564) การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ นำโดยนายฉลาด  ลิ่มปะรังษี  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ มอบหมายนางเพ็ญศรี  ชตีพานี ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ นำเจ้าหน้าที่ในสังกัดลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา ตามมาตรการความร่วมมือสนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ณ โรงพยาบาลพลบดี (ม.การกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่)  ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ พร้อมดำเนินโครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan : WSP)  อย่างต่อเนื่อง ควบคุมคุณภาพน้ำประปาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  #กปภ.ผลิตจ่ายน้ำประปาที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย พร้อมเพิ่มมาตรการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังสถานการณ์จากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19

#ช่องทางติดต่อสอบถาม

• โทรศัพท์ : 0-7561-1354

• โทรศัพท์มือถือสำนักงาน : 08-6478-0588

•  Page Facebook: @PWA.Krabi

• PWA Line Official id: @pwathailand

 
เลื่อนขึ้นข้างบน