กปภ.สาขาศรีสะเกษมอบน้ำดื่มเพื่อแก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ป่วยที่ทำการกักตัวเฝ้าระวังผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในพื้นที่อำเภอกันทรารมย์ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาศรีสะเกษมอบน้ำดื่มเพื่อแก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ป่วยที่ทำการกักตัวเฝ้าระวังผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในพื้นที่อำเภอกันทรารมย์

13 กันยายน 2564


กปภ.สาขาศรีสะเกษมอบน้ำดื่มเพื่อแก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ป่วยที่ทำการกักตัวเฝ้าระวังผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในพื้นที่อำเภอกันทรารมย์

กปภ.สาขาศรีสะเกษมอบน้ำดื่มเพื่อแก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ป่วยที่ทำการกักตัวเฝ้าระวังผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในพื้นที่อำเภอกันทรารมย์

  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ นำโดย นายไมตรี เขตตะ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายเสกสรร เผ่าภูรี ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ และพนักงานในสังกัด มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.ให้แก่โรงพยาบาลสนาม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ในวันที่ 10 กัยายน 2564 จำนวน 480 ขวด ณ สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ เพื่อสนับสนุนให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยที่ทำการกักตัวเฝ้าระวังผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในพื้นที่อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

 
เลื่อนขึ้นข้างบน