กปภ.สาขาอำนาจเจริญรับการตรวจประเมินผลการดำเนินงาน โครงการจัดการน้ำสะอาด ประจำปี 2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาอำนาจเจริญรับการตรวจประเมินผลการดำเนินงาน โครงการจัดการน้ำสะอาด ประจำปี 2564

13 กันยายน 2564


กปภ.สาขาอำนาจเจริญรับการตรวจประเมินผลการดำเนินงาน โครงการจัดการน้ำสะอาด ประจำปี 2564

กปภ.สาขาอำนาจเจริญรับการตรวจประเมินผลการดำเนินงาน โครงการจัดการน้ำสะอาด ประจำปี 2564 

   วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอำนาจเจริญ นำโดยนายสังวาล มงคลมะไฟ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอำนาจเจริญ  หัวหน้างานผลิตและพนักงานในสังกัด รับการตรวจประเมินผลการดำเนินงาน โครงการจัดการน้ำสะอาด Water Safety Plan: WSP ประจำปี 2564  เพื่อการดำเนินแนวทางการจัดการคุณภาพน้ำที่ปลอดภัย ซึ่ง กปภ. ยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติงาน ให้ความสำคัญในการติดตาม ตรวจสอบ ขั้นตอนการผลิตน้ำประปาให้ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการอุปโภคบริโภคน้ำประปา และมั่นใจได้ว่ามีกระบวนการผลิตจ่ายน้ำประปาที่ดี สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน

 
เลื่อนขึ้นข้างบน