กปภ.สาขาท่ามะกา สนับสนุนน้ำดื่มเพื่อแจกจ่ายประชาชน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี จุดตรวจ จุดสกัด ดูแลการเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี การเฝ้าระวังการติดต่อโรคโควิด-19 จำนวน 2 จุด จุดแรกบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 346 บ้านโปร่ง หมู่ที่ 7 ตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี และ จุดที่ 2 บริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรลูกแก อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาท่ามะกา สนับสนุนน้ำดื่มเพื่อแจกจ่ายประชาชน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี จุดตรวจ จุดสกัด ดูแลการเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี การเฝ้าระวังการติดต่อโรคโควิด-19 จำนวน 2 จุด จุดแรกบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 346 บ้านโปร่ง หมู่ที่ 7 ตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี และ จุดที่ 2 บริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรลูกแก อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

13 กันยายน 2564


กปภ.สาขาท่ามะกา สนับสนุนน้ำดื่มเพื่อแจกจ่ายประชาชน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี จุดตรวจ จุดสกัด ดูแลการเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี การเฝ้าระวังการติดต่อโรคโควิด-19 จำนวน 2 จุด จุดแรกบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 346  บ้านโปร่ง หมู่ที่ 7 ตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี และ จุดที่ 2 บริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรลูกแก อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

วันจันทร์ ที่ 13  กันยายน 2564  นางชยาภรณ์ กิตติวงศ์ภักดี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกา  พร้อมด้วยหัวหน้างานและบุคลากรในสังกัด ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ.จำนวน 600 ขวด ให้กับจุดตรวจ จุดสกัด ดูแลการเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี การเฝ้าระวังการติดต่อโรคโควิด-19 จำนวน 2 จุด จุดแรกบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 346  บ้านโปร่ง หมู่ที่ 7 ตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี และ จุดที่ 2 บริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรลูกแก อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี สำหรับเพื่อแจกจ่ายประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านเฝ้าระวังป้องกันเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ จุดสกัด  เพื่อเฝ้าระวังพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื่อไวรัสโคโรน่า สายพันธ์ใหม่ หรือ (โควิด-19) ณ จุดตรวจ จุดสกัด ดูแลการเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี การเฝ้าระวังการติดต่อโรคโควิด-19 ภายใต้โครงการ CSR ครั้งที่ 12/2564 ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กรในด้านบริการประชาชน และสังคม

 
เลื่อนขึ้นข้างบน