กปภ.สาขาคลองหลวง "ที่นี่...องค์กรโปร่งใส" (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาคลองหลวง "ที่นี่...องค์กรโปร่งใส"

13 กันยายน 2564


กปภ.สาขาคลองหลวง "ที่นี่...องค์กรโปร่งใส"

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กันยายน  2564  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองหลวง นำโดย นายวินัย สุขสุมิตร ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองหลวง  นายเกริกฤทธิ์ วอนฤทธิ์  ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองหลวง พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานประปาในสังกัด  ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์และแสดงสัญลักษณ์การต่อต้านทุจริต "ที่นี่..องค์กรโปร่งใส"  เพื่อให้พนักงานภายในองค์กรเกิดความตระหนักในการบริหารงานและปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรม เป็นองค์กรโปร่งใสตรวจสอบได้ ปราศจากการคอรัปชั่น โดยมุ่งเน้นการให้บริการประชาชนด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรที่เผยแพร่สู่สายตาประชาชนทั่วไป

 
เลื่อนขึ้นข้างบน