กปภ.สาขาปราณบุรี ลงพื้นที่ออกหาท่อแตก-ท่อรั่ว เชิงรุก (Active Leak Control)ตรวจสอบปัญหาน้ำไหลอ่อน พร้อมแก้ไขทันที ตามแผนลดน้ำสูญเสีย บริเวณ ตำบลทับใต้และตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบฯ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาปราณบุรี ลงพื้นที่ออกหาท่อแตก-ท่อรั่ว เชิงรุก (Active Leak Control)ตรวจสอบปัญหาน้ำไหลอ่อน พร้อมแก้ไขทันที ตามแผนลดน้ำสูญเสีย บริเวณ ตำบลทับใต้และตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบฯ

10 กันยายน 2564


กปภ.สาขาปราณบุรี ลงพื้นที่ออกหาท่อแตก-ท่อรั่ว เชิงรุก (Active Leak Control)ตรวจสอบปัญหาน้ำไหลอ่อน พร้อมแก้ไขทันที ตามแผนลดน้ำสูญเสีย บริเวณ ตำบลทับใต้และตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบฯ

กปภ.สาขาปราณบุรี ลงพื้นที่ออกหาท่อแตก-ท่อรั่ว เชิงรุก (Active Leak Control)ตรวจสอบปัญหาน้ำไหลอ่อน พร้อมแก้ไขทันที ตามแผนลดน้ำสูญเสีย

บริเวณ ตำบลทับใต้และตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์� �

ในวันที่ 10 กันยายน 2564 นำโดย ผู้จัดการ กปภ.สาขาปราณบุรี นายไอยเรศ ชัยกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ นายยุทธนา ต๊ะปินตา

พร้อมด้วยหัวหน้างานบริการฯ นายณรงค์ชัย จงดี หัวหน้างานผลิต นายปราโมทย์ ล้วนเล็ก และพนักงานในสังกัด

ลงพื้นที่ออกหาท่อแตก-ท่อรั่ว เชิงรุก (Active Leak Control) ตรวจสอบปัญหาน้ำไหลอ่อน พร้อมแก้ไขทันที ตามแผนลดน้ำสูญเสีย�

บริเวณ ตำบลทับใต้และตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบฯ ทั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหา และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ใช้น้ำ

ลดข้อร้องเรียน พบปะลูกค้า ทำความเข้าใจ�และตอบข้อสงสัยให้กับผู้ใช้น้ำ เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรต่อไปด้วย�

 
เลื่อนขึ้นข้างบน