กาประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สายออกโครงการเติมใจให้กันครั้งที่ 5/2564 ณ พื้นที่จำหน่ายน้ำบ้านศาลา หมู่ที่8 ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กาประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สายออกโครงการเติมใจให้กันครั้งที่ 5/2564 ณ พื้นที่จำหน่ายน้ำบ้านศาลา หมู่ที่8 ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย

20 กรกฎาคม 2564


กาประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สายออกโครงการเติมใจให้กันครั้งที่ 5/2564 ณ พื้นที่จำหน่ายน้ำบ้านศาลา หมู่ที่8 ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย

วันอังคาร ที่20 กรกฎาคม 2564 นายอภิศักดิ์ สวัสดิรักษ์ ผู้จัดการการประปาสาขาแม่สาย มอบหมายให้หัวหน้างานพนักงานและลูกจ้าง ได้จัดกิจกรรมเติมใจให้กันครั้งที่ 5/2564 ในเขตพื้นที่จำหน่ายน้ำบ้านศาลา หมู่ 8 ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย โดยจะให้บริการรับคำร้องติดตั้งประปา รับชำระเงินค่าติดตั้งประปา คำร้องทั่วไป ให้คำปรึกษาเรื่องน้ำประปา ตลอดจนบริการซ่อมแซมท่อรั่วหน้ามาตรหลังมาตร ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น.การดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้สร้างความประทับใจแก่ลุกค้าและได้รับคำร้องจาก ผู้ใช้น้ำรายใหม่ จำนวน 13 ราย พร้อมทั้งได้มอบของที่ระลึกแก่ลูกค้าในครั้งนี้

 
เลื่อนขึ้นข้างบน