กปภ.สาขาสุพรรณบุรีจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ครั้งที่ 10/2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาสุพรรณบุรีจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ครั้งที่ 10/2564

22 กรกฎาคม 2564


กปภ.สาขาสุพรรณบุรีจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ครั้งที่ 10/2564

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี นำโดยนายสุภกฤต โตสุขโขบุญปัญญา ผจก.กปภ.สาขาสุพรรณบุรี พร้อมด้วย นายวิรัตน์ จันทรัตทัต ผช.ผจก.กปภ.สาขาสุพรรณบุรี หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ครั้งที่ 10/2564 ณ ห้องประชุมชั้น 2 กปภ.สาขาสุพรรณบุรี เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กร โดยได้แลกเปลี่ยนระดมความคิดเห็น ปรึกษาหารือ การจัดการน้ำสูญเสีย การเร่งรัดติดตามหนี้ การเบิกจ่ายงบประมาณ สอบถามปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน ติดตามและป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า 2019

 
เลื่อนขึ้นข้างบน