กปภ.สาขาปราณบุรี จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน ลงพื้นที่ออกหน่วยประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพิ่มผู้ใช้น้ำและปริมาณน้ำจำหน่าย สร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพ และบริการของ กปภ. แนวเส้นท่อเมนใหม่ ณ หมู่ที่ 6 ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาปราณบุรี จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน ลงพื้นที่ออกหน่วยประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพิ่มผู้ใช้น้ำและปริมาณน้ำจำหน่าย สร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพ และบริการของ กปภ. แนวเส้นท่อเมนใหม่ ณ หมู่ที่ 6 ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

11 มิถุนายน 2564


กปภ.สาขาปราณบุรี จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน ลงพื้นที่ออกหน่วยประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพิ่มผู้ใช้น้ำและปริมาณน้ำจำหน่าย  สร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพ และบริการของ กปภ. แนวเส้นท่อเมนใหม่ ณ หมู่ที่ 6 ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

กปภ.สาขาปราณบุรี จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน ลงพื้นที่ออกหน่วยประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพิ่มผู้ใช้น้ำและปริมาณน้ำจำหน่าย

สร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพ และบริการของ กปภ. แนวเส้นท่อเมนใหม่ ณ หมู่ที่ 6 ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 นำโดยท่านผู้จัดการ นายไอยเรศ ชัยกุลและนายยุทธนา ต๊ะปินตา ผู้ช่วยผู้จัดการ กปภ.สาขาปราณบุรี พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด

ร่วมกันลงพื้นที่เชิงรุกพบลูกค้าแนวเส้นท่อเมนใหม่ สานต่อกิจกรรมเติมใจให้กัน พร้อมแนะนำการใช้แอปพลิเคชั่นการขอติดตั้งมาตรน้ำออนไลน์

และทำการเร่งออกสำรวจให้ผู้ใช้น้ำ ที่ขอติดตั้งใหม่ เพื่อเพิ่มผู้ใช้น้ำให้ได้ตามเป้าหมาย ณ.หมู่ที่ 6 ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ให้กับประชาชนในพื้นที่ให้ความสนใจ จำนวนมาก ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวก และให้เกิดความประทับใจแก่ลูกค้าที่ไม่ต้องเดินทาง

 ไปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี ลดระยะห่างการเกิดโรคระบาด และแนะนำการขอติดตั้งมาตรวัดน้ำใหม่ออนไลน์

 และการใช้แอปพลิเคชั่นในการชำระค่าน้ำ ที่ได้รับความสะดวก และรวดเร็วตอบโจทย์ทุกอย่างที่ลูกค้าต้องการ   

 
เลื่อนขึ้นข้างบน