กปภ.สาขาท่ามะกา ล้างถังตกตะกอน ประจำเดือนเมษายน 2564 ณ สภานีผลิตน้ำท่าม่วง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาท่ามะกา ล้างถังตกตะกอน ประจำเดือนเมษายน 2564 ณ สภานีผลิตน้ำท่าม่วง

30 เมษายน 2564


กปภ.สาขาท่ามะกา ล้างถังตกตะกอน ประจำเดือนเมษายน 2564 ณ สภานีผลิตน้ำท่าม่วง

วันที่ 30 เมษายน 2564 นางชยาภรณ์ กิตติวงศ์ภักดี ผจก.กปภ.สาขาท่ามะกา มอบหมายให้ นายโยธิน พลเรือง หัวหน้างานผลิต พร้อมพนักงาน และเจ้าหน้าที่สายงานผลิต ร่วมกันดำเนินการล้างถังตกตะกอน ตามแนวทางการดำเนินการโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP)  ประจำเดือนเมษายน 2564 ถังตกตะกอนขนาด 1,000 ลบ.ม. เพื่อให้ได้น้ำสะอาดปลอดภัย มั่นใจ และมีมาตรฐาน พร้อมดำเนินการตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังสถานการณ์จากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส และมั่นใจในกระบวนการผลิตน้ำประปาปลอดภัยจาก COVID - 19 ณ สถานีผลิตจ่ายน้ำท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี เพื่อคงคุณภาพน้ำประปาให้ได้ตามมาตรฐาน กปภ. 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน