การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านโป่ง สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวด (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านโป่ง สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวด

30 เมษายน 2564


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านโป่ง  สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวด

นางสาวธิดารัตน์ ศรีบำรุง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านโป่ง พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ จำนวน 600 ขวด ให้กับโรงพยาบาลบ้านโป่ง เพื่อใช้สำหรับผู้ป่วยและประชาชนที่ทำการกักตัวและกลุ่มเฝ้าระวังการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่อยู่ในความดูแลของโรงพยาบาลบ้านโป่ง ในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 ณ โรงพยาบาลบ้านโป่ง ตำบลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน