การประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสง เข้าร่วมโครงการท่าแพวิชาการ "เน้นวิถีไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง" (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสง เข้าร่วมโครงการท่าแพวิชาการ "เน้นวิถีไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง"

08 เมษายน 2564


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสง เข้าร่วมโครงการท่าแพวิชาการ "เน้นวิถีไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง"

ในวันที่ 8 เมษายน 2564 นายสมเดช ใจสมุทร ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสง พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด เข้าร่วมโครงการท่าแพวิชาการ  "เน้นวิถีไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง" ณ โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

 
เลื่อนขึ้นข้างบน