กิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 7/2564 ประจำเดือน เมษายน 2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 7/2564 ประจำเดือน เมษายน 2564

08 เมษายน 2564


กิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)  ครั้งที่ 7/2564 ประจำเดือน เมษายน 2564

วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 กปภ.สาขาอู่ทอง นำโดยนายนพฤทธิ์ ยศตีนเทียน ผจก.กปภ.สาขาอู่ทอง พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัดร่วมจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า(Morning talk) ครั้งที่ 7/2564 ประจำเดือน เมษายน 2564 ณ ห้องประชุม กปภ.สาขาอู่ทอง โดยถ่ายทอดสารจากมุ่งมั่นตั้งใจสู่ความยั่งยืนของ กปภ. แนะนำคณะกรรมการ กปภ. ชุดใหม่ และเน้นย้ำให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามมาตรการเตรียมความพร้อมในการดูแลและให้บริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พร้อมกันนี้งานอำนวยการได้นำความรู้ เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ให้แก่พนักงานภายในหน่วยงาน เพื่อปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร ประจำปี 2564

 
เลื่อนขึ้นข้างบน