กปภ.สาขาคลองหลวง จัดกิจกรรมโครงการ มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน เติมใจให้กันครั้งที่ 1/2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาคลองหลวง จัดกิจกรรมโครงการ มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน เติมใจให้กันครั้งที่ 1/2564

08 เมษายน 2564


กปภ.สาขาคลองหลวง จัดกิจกรรมโครงการ มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน เติมใจให้กันครั้งที่ 1/2564

วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองหลวง นำโดย นายวินัย สุขสุมิตร ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองหลวง, นายเกริกฤทธิ์ วอนฤทธิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองหลวง หัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ลงพื้นที่จัดกิจกรรมโครงการ มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ 1/2564 โดยให้บริการรับคำร้องขอติดตั้งนอกสถานที่ และรับคำร้องผ่อนชำระค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปา ให้แก่ผู้ใช้น้ำในเขตพื้นที่ ต.บางพูด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี ตามโครงการ "น้ำประปาสะอาดเพื่อการอุปโภค-บริโภค ตำบลบางพูด" โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ใช้น้ำผู้มีรายได้น้อย ได้มีโอกาสเข้าถึงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ได้มีน้ำสะอาดใช้เพื่อการอุปโภค - บริโภค ณ ลานอเนกประสงค์ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลบางพูด

 
เลื่อนขึ้นข้างบน