การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี ล้างถังน้ำใสขนาด 1,000 ลบ.ม. (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี ล้างถังน้ำใสขนาด 1,000 ลบ.ม.

23 กุมภาพันธ์ 2564


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี ล้างถังน้ำใสขนาด 1,000 ลบ.ม.

       23 กุมภาพันธ์ 2564 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี นาย สุภกฤต โตสุขโขบุญปัญญา ผจก. มอบหมายให้ นาย วินัย จุใจ หน.ผลิตฯพร้อมด้วย พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ล้างถังน้ำใส ขนาด 1,000 ลบ.ม. สถานีผลิต จ่ายน้ำ โพธิ์พระยา เพื่อให้การผลิตจ่ายน้ำที่สะอาด ปลอดภัย

เลื่อนขึ้นข้างบน