การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านโป่ง ร่วมกันล้างถังตกตะกอน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านโป่ง ร่วมกันล้างถังตกตะกอน

23 กุมภาพันธ์ 2564


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านโป่ง ร่วมกันล้างถังตกตะกอน

นางสาวธิดารัตน์ ศรีบำรุง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านโป่ง มอบหมายให้ นายชวลิต ชำนาญยนต์ หัวหน้างาน งานผลิต พร้อมด้วยพนักงานในสังกัดงานผลิตร่วมกันล้างถังตกตะกอน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ตามโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) ได้มาตรฐาน กปภ. ในวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 . ณ สถานีโรงกรองน้ำปลักแรด ตำบลปากแรต อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

เลื่อนขึ้นข้างบน