กปภ.สาขาพัทยา (พ) ออกบริการโครงการเติมใจให้กัน (Home Care) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพัทยา (พ) ออกบริการโครงการเติมใจให้กัน (Home Care)


กปภ.สาขาพัทยา (พ) ออกบริการโครงการเติมใจให้กัน (Home Care)

              วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) ออกบริการโครงการเติมใจให้กัน (Home Care) บริเวณชุมชวัดบุณย์กัญจนาราม ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โดย นางภัทรอร ปานข่อยงาม หัวหน้างานลูกค้าสัมพันธ์ และพนักงานออกบริการแก้ปัญหามาตรวัดน้ำอุดตัน ซึ่งส่งผลให้น้ำประปาไม่ไหล โดยไม่คิดค่าแรง พร้อมประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่น LINE บนสมาร์โฟน นอกจากนี้ Mr.ประปาได้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบประปาภายในบ้านแก่ลูกค้าและมอบหน้ากากอนามัย กปภ. เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ตาม "วิถีชีวิตแบบใหม่"  หรือ "New Normal" เพื่อแทนความห่วยใยจากใจ กปภ.สาขาพัทยา ซึ่งสร้างความประทับใจแก่ลูกค้าเป็นอย่างมาก 
 
 
 
งานลูกค้าสัมพันธ์ 
 
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) 

เลื่อนขึ้นข้างบน