การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านช้าง ออกหาท่อรั่วท่อแตก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านช้าง ออกหาท่อรั่วท่อแตก


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านช้าง ออกหาท่อรั่วท่อแตก

 

         การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านช้าง นาย สุภกฤต โตสุขโขบุญปัญญา ผจก. มอบหมายให้ นาย ไพรัช วัฒนเถมิน หัวหน้างาน บริการและควบคุมน้ำสูญเสีย พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ออกหาน้ำสูญเสีย บริเวณหมู่บ้าน บรรหาร โดยใช้เครื่องมือในการฟังเสียงท่อรั่ว พบท่อรั่วจำนวน 2 จุด และจะรีบดำเนินการซ่อมต่อไป ตามแผนปฏิบัติการเพิ่มปริมาณน้ำจำหน่าย ลดปริมาณน้ำสูญเสีย ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 

เลื่อนขึ้นข้างบน