กปภ.สาขาคลองหลวง ออกให้บริการ "โครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 2/2563" (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาคลองหลวง ออกให้บริการ "โครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 2/2563"


กปภ.สาขาคลองหลวง ออกให้บริการ "โครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 2/2563"

ในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 โดยนายวินัย สุขสุมิตร ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองหลวง ได้มอบหมายให้หัวหน้างานบริการฯ หัวหน้างานผลิตและหัวหน้างานอำนวยการ พร้อมกับพนักงานประปาในสังกัด ร่วมกันจัดกิจกรรม "โครงการเติมใจให้กัน" ที่โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมและโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียน โดยให้บริการตรวจสอบระบบท่อประปาภายใน และวัดค่าคลอรีนของน้ำประปา ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 โดยจะต้องให้ค่าคลอรีนสูงกว่า 0.50 มก.ต่อลิตร พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบประปาแก่คณะครูอาจารย์ภายในโรงเรียน

เลื่อนขึ้นข้างบน