กปภ.สาขาคลองหลวงฝึกอบรมการใช้งานอุปกรณ์ดับเพลิงประจำปี 2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาคลองหลวงฝึกอบรมการใช้งานอุปกรณ์ดับเพลิงประจำปี 2563


กปภ.สาขาคลองหลวงฝึกอบรมการใช้งานอุปกรณ์ดับเพลิงประจำปี 2563

ในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 โดยนายวินัย สุขสุมิตร ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองหลวง ได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยผู้จัดการฯ นำพนักงานเข้าร่วมฝึกอบรมการใช้งานอุปกรณ์ดับเพลิงประจำปี 2563 เพื่อเรียนรู้ในการดับเพลิงในกรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินได้ถูกต้องและทันทวงที

เลื่อนขึ้นข้างบน