กปภ.สาขาละหานทรายให้บริการเชิงรุกออกบริการรับชำระค่าน้ำนอกสถานที่ พื้นที่ ๓ หน่วยบริการ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาละหานทรายให้บริการเชิงรุกออกบริการรับชำระค่าน้ำนอกสถานที่ พื้นที่ ๓ หน่วยบริการ


กปภ.สาขาละหานทรายให้บริการเชิงรุกออกบริการรับชำระค่าน้ำนอกสถานที่ พื้นที่ ๓ หน่วยบริการ

กปภ.สาขาละหานทรายให้บริการเชิงรุกออกบริการรับชำระค่าน้ำนอกสถานที่ พื้นที่ ๓ หน่วยบริการ

กปภ.สาขาละหานทราย ให้บริการเชิงรุกออกบริการรับชำระค่าน้ำนอกสถานที่ตามหน่วยบริการทั้ง 3 หน่วย ระหว่างวันที่ 21-27 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.30 น.- 14.30 น.  ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ใช้บริการในพื้นที่ห่างไกล อีกทั้งยัง เป็นการลดภาระการเดินทาง พร้อมอำนวยความสะดวกในช่วงวิกฤติการระบาดของไวรัสโควิด 19  อีกด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน