สาขาบ้านฉาง จัดกิจกรรม "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

สาขาบ้านฉาง จัดกิจกรรม "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน"


สาขาบ้านฉาง จัดกิจกรรม "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน"

สาขาบ้านฉาง ปลูกต้นไม้สีเหลือง ภายใต้โครงการ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน"

🌱🌼🌻🌸🌺🌷🌱🌼🌻🌸🌺🌷🌱🌼🌻🌸🌺🌷🌱🌼🌻🌸🌺🌷🌱

      การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาบ้านฉาง นำโดย นายปราโมทย์ ฉันทะ ผู้จัดการฯ พร้อมด้วย นางนาถอนงค์ บุญสุทธิ หัวหน้างานอำนวยการ และ นางสาวกาญจนา ชนะโยธินานนท์ หัวหน้างานจัดเก็บรายได้ นำบุคลากรในสังกัดจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ณ สถานีผลิตน้ำมาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยได้ปลูกต้นทองอุไร ต้นไม้ที่มีดอกสีเหลืองเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้โครงการ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" อีกทั้งยังเป็นการปรับภูมิทัศน์ของสถานีผลิตน้ำให้มีทัศนียภาพที่สวยงาม และกระตุ้นจิตสำนึกให้บุคลากรเกิดความสามัคคีด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน