การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครสวรรค์ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ี 7/2563 ประจำเดือน เมษายน 2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครสวรรค์ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ี 7/2563 ประจำเดือน เมษายน 2563

28 เมษายน 2563


การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครสวรรค์ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)  ครั้งที่ี 7/2563 ประจำเดือน เมษายน 2563

เมื่อวันที่ 28 เมาายน  2563 การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครสวรรค์ โดย นายวีระพล จันทรสกา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครสวรรค์ พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัดร่วมกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 7/2563 ประจำเดือน เมษายน 2563 เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน เดือนต.ค.62-มี.ค.63 จำนวนผู้ใช้น้ำเพิ่มตั้งแต่เดือน ต.ค.62- มี.ค.63 จำนวน 953 ราย เป้าหมายไตรมาส2/63 จำนวน651ราย สูงกว่าเป้าหมาย 302 ราย ถ่ายทอดความรู้องค์กร "มุ่งมั่นตั้งใจสู่ความยั่งยืน" การลดน้ำสูญเสียและการรับมือปัญหาภัยแล้ง,ติดตามการดำเนินงาน WSP,การปิดข้อร้องเรียนให้ทันตามกำหนดและขอต้อนรับ นายชยพัทธ์ ทองแพ ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า 5 ที่ขอย้ายกลับภูมิลำเนา สังกัด งานผลิต กปภ.สาขานครสวรรค์

 
เลื่อนขึ้นข้างบน