กปภ.สาขายโสธร ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม โรคติด COVID-19 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขายโสธร ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม โรคติด COVID-19


กปภ.สาขายโสธร ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวัง  ป้องกัน และควบคุม โรคติด COVID-19

กปภ.สาขายโสธร ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวัง  ป้องกัน และควบคุม โรคติด COVID-19

กปภ.สาขายโสธร โดยนางสาววิภาวี  โชควิวัฒนวนิช   ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขายโสธร ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อ  ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตาม   แนวทางของรัฐ และกระทรวงสาธารณสุข  จึงได้ทำการคัดกรองพนักงานและผู้ใช้น้ำ โดยใช้เครื่องมือตรวจวัดอุณหภูมิของร่างกาย พร้อมนี้ได้จัดทำอ่างล้างมือให้แก่ประชาชนที่เดินทางเข้ามาติดต่อ  พร้อมทั้งการจัดตั้งแอลกอฮอล์เจล ไว้บริการประชาชน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดและการสะสมของเชื้อโรค ลดความเสี่ยงการแพร่กระจายของเชื้อโรค เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนที่เข้ามาใช้บริการ ณ สำนักงาน กปภ.สาขายโสธร   

เลื่อนขึ้นข้างบน