กปภ.สาขายโสธร ดำเนินการตามโครงการใส่ใจผู้บริโภค ครั้งที่ 3ประจำปี 2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขายโสธร ดำเนินการตามโครงการใส่ใจผู้บริโภค ครั้งที่ 3ประจำปี 2563


กปภ.สาขายโสธร ดำเนินการตามโครงการใส่ใจผู้บริโภค ครั้งที่ 3ประจำปี 2563

กปภ.สาขายโสธร ดำเนินการตามโครงการใส่ใจผู้บริโภค ครั้งที่ 3ประจำปี 2563

นางสาววิภาวี  โชควิวัฒนวนิช  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขายโสธร  มอบหมายให้พนักงานสายงานผลิต ดำเนินการตามโครงการใส่ใจผู้บริโภค ประจำปี 2563  (ครั้งที่3/2563)เพื่อให้ความรู้และแนวปฏิบัติมาตรฐานเกี่ยวกับการผลิตน้ำสะอาดตามมาตรฐานสากล  และตรวจสอบระบบผลิตน้ำ  ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรจังหวัดยโสธร  ให้สามารถดูแลกิจการประปาได้อย่างถูกลักษณะ ณ ชุมชนบ้านเทพเจริญ-สามแยกภูกอย ตำบลไทยเจริญ  อำเภอไทยเจริญ  จังหวัดยโสธร (สระน้ำภูหินกองและอ่างเก็บน้ำห้วยบง) 

เลื่อนขึ้นข้างบน