กปภ.สาขาพิษณุโลก จัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 6/2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพิษณุโลก จัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 6/2563


กปภ.สาขาพิษณุโลก จัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 6/2563

    เมื่อวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิษณุโลก นำโดยนายธีระวัฒน์  ด้วงทอง ผู้จัดการ กปภ.สาขาพิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (ครั้งที่ 6/2563) เพื่อร่วมพบปะพูดคุยแสดงความคิดเห็น มอบนโยบายผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค การบรรลุวิสัยทัศน์ กปภ. และติดตามรายงานความก้าวหน้า GECC ศูนย์ราชการสะดวก และให้พนักงานสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกคนขณะปฏิบัติงาน เพิ่มมาตรการคัดกรองผู้ใช้บริการโดยใช้เทอร์โมแสกนวัดอุณหภูมิ ก่อนเข้าใช้บริการ พร้อมด้วยล้างมือและเจลแอลกอฮอล์เพื่อสุขอนามัยที่ดี  จัดให้ผู้ใช้บริการนั่งพัก เว้นเก้าอี้ระยะห่าง 1-2  เมตร จัดทำความสะอาดหน้าเคาน์เตอร์ เช็ดที่จับประตูเป็นประจำ เฝ้าระวังเพื่อป้องกันลดการแพร่เชื้อ COVID-19  และมาตรการเตรียมความพร้อม กรณี Work From Home

เลื่อนขึ้นข้างบน