กปภ.สาขาวัฒนานคร ร่วมดำเนินการตามแนวปฏิบัติในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาวัฒนานคร ร่วมดำเนินการตามแนวปฏิบัติในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)


กปภ.สาขาวัฒนานคร ร่วมดำเนินการตามแนวปฏิบัติในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

วันพุธที่ 25 มีนาคม 2563 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวัฒนานคร นำโดยนายมานะ ทองน้อยยิ่ง ผจก.กปภ.สาขา พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ร่วมดำเนินการตามแนวปฏิบัติในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19)โดยจัดเตรียมแอลกอฮอล์ เจลล้างมือตามจุดบริการต่างๆ และอ่างล้างมือบริเวณหน้าสำนักงานให้แก่ลูกค้า เพื่อล้างมือให้สะอาดทั้งก่อนและหลังรับบริการ เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อโรคพร้อมทั้งเป็นการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19)และสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ที่มารับบริการอีกด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน