กปภ.สาขาปราณบุรี ให้การสนับสนุนน้ำประปาโดยจับมือกับกรมทางหลวงชนบท ร่วมใจต้านภัยแล้ง เพื่อบรรเทาแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของราษฎร (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาปราณบุรี ให้การสนับสนุนน้ำประปาโดยจับมือกับกรมทางหลวงชนบท ร่วมใจต้านภัยแล้ง เพื่อบรรเทาแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของราษฎร


กปภ.สาขาปราณบุรี ให้การสนับสนุนน้ำประปาโดยจับมือกับกรมทางหลวงชนบท ร่วมใจต้านภัยแล้ง เพื่อบรรเทาแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของราษฎร

กปภ.สาขาปราณบุรี ให้การสนับสนุนน้ำประปาโดยจับมือกับกรมทางหลวงชนบท ร่วมใจต้านภัยแล้ง

เพื่อบรรเทาแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของราษฎร

วันพุธที่ 25 มี.ค. 63 กปภ.สาขาปราณบุรี นำโดยนายไอยเรศ ชัยกุล ผู้จัดการ กปภ.สาขาปราณบุรี พร้อมด้วย นายยุทธนา ต๊ะปินตา ผู้ช่วยผู้จัดการ

 ให้การสนับสนุนน้ำประปา โดยจับมือกับกรมทางหลวงชนบท ร่วมมือกับกรมทางหลวงชนบท  เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของราษฎร

ที่ประสบสภาวะขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค เนื่องจากประสบปัญหาภัยแล้ง ในพื้นที่ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบฯ

เลื่อนขึ้นข้างบน