กปภ.สาขาปราณบุรี รณรงค์แต่งกายชุดไทย ผ้าไทย ให้บริการผู้ใช้น้ำ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาปราณบุรี รณรงค์แต่งกายชุดไทย ผ้าไทย ให้บริการผู้ใช้น้ำ


กปภ.สาขาปราณบุรี รณรงค์แต่งกายชุดไทย ผ้าไทย ให้บริการผู้ใช้น้ำ

กปภ.สาขาปราณบุรี

รณรงค์ให้พนักงานในสังกัด แต่งกายชุดไทย ผ้าไทย ให้บริการผู้ใช้น้ำ ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์  2563

กปภ.สาขาปราณบุรี นำโดยท่านผู้จัดการ กปภ.สาขาปราณบุรี นายไอยเรศ ชัยกุล ,ผู้ช่วยผู้จัดการ นายยุทธนา ต๊ะปินตา หัวหน้างาน พร้อมด้วยพนักงาน ร่วมกันรณรงค์แต่งกายชุดไทยผ้าไทย

ให้บริการผู้ใช้น้ำที่เข้ามารับบริการที่สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี   ทั้งการรับชำระค่าน้ำ ขอติดตั้งมาตรวัดน้ำใหม่ การโอนกรรมสิทธิ์การใช้น้ำ และบริการด้านอื่นๆ

รวมถึงกิจกรรม มอนิ่งทอค ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 สร้างความพึงพอใจและคำชื่นชมจากผู้ใช้น้ำเป็นอย่างมาก 

เลื่อนขึ้นข้างบน