กปภ.สาขาท่ามะกา เข้าร่วมกิจกรรม "Big Cleaning Day" ร่วมใจลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) และไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 และจัดระเบียบสายสื่อสาร ในวันอังคาร ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาท่ามะกา เข้าร่วมกิจกรรม "Big Cleaning Day" ร่วมใจลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) และไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 และจัดระเบียบสายสื่อสาร ในวันอังคาร ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563


กปภ.สาขาท่ามะกา เข้าร่วมกิจกรรม "Big Cleaning Day" ร่วมใจลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) และไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 และจัดระเบียบสายสื่อสาร ในวันอังคาร ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

ในวันอังคาร ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563  เวลา 09.30 น. นางชยาภรณ์ กิตติวงศ์ภักดี ผจก.กปภ.สาขาท่ามะกา  พร้อมด้วยหัวหน้างานและบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมเข้าร่วมกิจกรรม "Big Cleaning Day" ร่วมใจลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) และไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 และจัดระเบียบสายสื่อสาร  ณ  บริเวณข้างห้างโลตัส สาขาท่ามะกา  อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นางสุนีย์ อยู่สุข ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)รักษาการแทน นายอำเภอท่ามะกา ประธานในพิธี พร้อมด้วยข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พนักงานงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชนทุกหมู่เหล่า   พร้อมสนับสนุนน้ำดื่ม ตามโครงการ CSR ครั้งที่ 6/2563 ส่งเสริมภาพลักษณ์ในด้านบริการประชาชน และสังคม

เลื่อนขึ้นข้างบน