กปภ.ข.๘ จัดกิจกรรม จากใจพี่ชาวประปาส่งผ่านความรักมาสู่น้อง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ข.๘ จัดกิจกรรม จากใจพี่ชาวประปาส่งผ่านความรักมาสู่น้อง


กปภ.ข.๘ จัดกิจกรรม จากใจพี่ชาวประปาส่งผ่านความรักมาสู่น้อง

กปภ.ข.๘ จัดกิจกรรม จากใจพี่ชาวประปาส่งผ่านความรักมาสู่น้อง

วันนี้ (14 ก.พ. 63) การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘ นำโดย นายจีระศักดิ์ เงยวิจิตร ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘ พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรม "จากใจพี่..ชาวประปา..ส่งผ่านความรักมา..สู่น้อง"ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพง จ.อุบลราชธานี  กิจกรรมประกอบด้วยการเลี้ยงอาหารกลางวัน แจกขนม และมอบสิ่งของต่างๆ แด่ผู้พิการ และทุพพลภาพ จำนวน 120 คน ทั้งนี้ได้มีการจัดกิจกรรมสันทนาการโดยพนักงาน กปภ. โดยวงดนตรีซาวด์แปด ซึ่งเป็นการช่วยสร้างกำลังใจให้แด่ผู้พิการและเด็กผู้ด้อยโอกาส อีกทั้งเพื่อเป็นการเสริมสร้างในด้านคุณธรรม และสร้างวัฒนธรรมที่ดีให้กับองค์กร มีจิตอาสาและมีความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ กปภ.

เลื่อนขึ้นข้างบน