ดร.ทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะ เข้าตรวจเยี่ยม หน่วยบริการโนนดินแดง สังกัด กปภ.สาขาละหานทราย (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ดร.ทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะ เข้าตรวจเยี่ยม หน่วยบริการโนนดินแดง สังกัด กปภ.สาขาละหานทราย


ดร.ทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะ เข้าตรวจเยี่ยม หน่วยบริการโนนดินแดง สังกัด กปภ.สาขาละหานทราย

ดร.ทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะ เข้าตรวจเยี่ยม หน่วยบริการโนนดินแดง สังกัด กปภ.สาขาละหานทราย

            นายณัฐพงษ์ บุญโสดากร ผจก.กปภ.สาขาละหานทราย และ พนักงานในสังกัด ให้การต้อนรับ ดร.ทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.3) และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเยี่ยม หน่วยบริการโนนดินแดง สังกัด กปภ.สาขาละหานทราย  รับฟังสถานการณ์ภัยแล้งที่กระทบต่อการผลิตน้ำประปาในพื้นที่ให้บริการ รวมถึงการวางแผนบริหารจัดการการให้บริการในห้วงฤดูแล้งนี้นายณัฐพงษ์ บุญโสดากร ผจก.กปภ.สาขาละหานทราย  และข้อมูลสถานการณ์ภัยแล้งโดยรวมซึ่ง ดร.ทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้แนวทางในการดำเนินงาน พร้อมให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อก้าวผ่าน และบริหารจัดการน้ำในห้วงฤดูแล้งไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประชาชนไม่เดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำ

เลื่อนขึ้นข้างบน