การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครสวรรค์ให้การต้อนรับการศึกษาดูงาน การให้บริการตามมาตราฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครสวรรค์ให้การต้อนรับการศึกษาดูงาน การให้บริการตามมาตราฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC


การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครสวรรค์ให้การต้อนรับการศึกษาดูงาน การให้บริการตามมาตราฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC

เมื่อวันที่ 27พฤศจิกายน 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครสวรรค์ โดย นายวีระพล จันทรสกา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครสวรค์ พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงาน ให้การต้อนรับผู้บริหารและพนักงาน การะประปาส่วนภูมิภาคสาขาพยุหะคีรี ในการศึกษาดูงานการให้บริการตามมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน นำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาเตรียมความพร้อมในการสมัครศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี 2563 ต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน