การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุไหง โก-ลก โดยนาย อดิศักดิ์ มรรคาเขตต์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุไหง โก-ลก พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุไหง โก-ลก โดยนาย อดิศักดิ์ มรรคาเขตต์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุไหง โก-ลก พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุไหง โก-ลก โดยนาย อดิศักดิ์ มรรคาเขตต์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุไหง โก-ลก พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุไหง โก-ลก โดยนาย อดิศักดิ์ มรรคาเขตต์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุไหง โก-ลก พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยจัดทีมพนักงานออกพบประชาชน แนะนำการใช้บริการ PWA Line Official, แก้ไขปัญหาเรื่องระบบประปาภายในที่พักอาศัย, รับทราบปัญหาของประชาชน บริเวณชุมชนหัวสะพานและชุมชนท่ากอไผ่ เขตเทศบาลสุไหง โก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562

เลื่อนขึ้นข้างบน