กปภ.สาขาพัทยา (พ) ร่วมสนับสนุนน้ำดื่ม กปภ. ในการจัดงาน “สืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว” (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพัทยา (พ) ร่วมสนับสนุนน้ำดื่ม กปภ. ในการจัดงาน “สืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว”


กปภ.สาขาพัทยา (พ) ร่วมสนับสนุนน้ำดื่ม กปภ. ในการจัดงาน “สืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว”

               เมื่อวันที่ ๒๑ พศจิกายน ๒๕๖๒ กปภ.สาขาพัทยา (พ) ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวด กปภ. จำนวน ๒๓ โหล (๒๗๖ ขวด) เพื่อให้บริการประชาชนที่มาร่วมในการจัดงาน "สืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว" บริเวณแปลงนาสาธิต ชุมชนทุ่งกราด แหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งมีการเกี่ยวข้าวแบบใช้เคียวเกี่ยว ร่วมด้วยช่วยกันเก็บเกี่ยวข้าวในนาจนเสร็จ เป็นการสร้างความสามัคคี ตลอดจนอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามให้คนรุ่นหลังได้เห็น
 
งานลูกค้าสัมพันธ์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)

เลื่อนขึ้นข้างบน