กปภ.สาขาวัฒนานคร ดำเนินโครงการเติมใจให้กัน (Home care) บริเวณอำเภอคลองหาด (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาวัฒนานคร ดำเนินโครงการเติมใจให้กัน (Home care) บริเวณอำเภอคลองหาด

21 พฤศจิกายน 2562


กปภ.สาขาวัฒนานคร ดำเนินโครงการเติมใจให้กัน (Home care) บริเวณอำเภอคลองหาด

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 กปภ.สาขาวัฒนานคร นำโดย นายมานะ ทองน้อยยิ่ง ผจก.สาขาวัฒนานคร พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ดำเนินโครงการเติมใจให้กัน (Home care) บริเวณอำเภอคลองหาด เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ใช้น้ำ โดยมีบริการตรวจสอบมาตรวัดน้ำ ล้างมาตรวัดน้ำ ซ่อมแซมระบบประปาภายนอก - ภายในบ้านโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา ระบายตะกอน พร้อมทั้งดำเนินการสุ่มอ่านมาตรวัดน้ำ แจกแผ่นพับต่างๆ และประชาสัมพันธ์ Line Official กปภ. ให้คำแนะนำในขั้นตอนและวิธีการใช้งาน เพื่อให้ผู้ใช้น้ำได้รับความสะดวกรวดเร็ว สร้างความพึงพอใจและประทับใจให้กับผู้ใช้น้ำ ส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร สอดคล้องกับค่านิยมของ กปภ. "มุ่ง มั่น เพื่อปวงชน"

 
เลื่อนขึ้นข้างบน