สาขาบ้านฉาง ร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ จังหวัดระยอง ณ วัดมาบยางพร (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

สาขาบ้านฉาง ร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ จังหวัดระยอง ณ วัดมาบยางพร

21 พฤศจิกายน 2562


สาขาบ้านฉาง ร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ จังหวัดระยอง ณ วัดมาบยางพร

สาขาบ้านฉาง ร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ จังหวัดระยอง ณ วัดมาบยางพร

**************************
*********************************************************************

      การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาบ้านฉาง นำโดยนายปราโมทย์ ฉันทะ ผู้จัดการฯ พร้อมด้วย นายชัยวัฒน์ พูลรอด ผู้ช่วยฯ นำบุคลากรในสาขาร่วมโครงการ
"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม คืนความสุขให้ประชาชน" ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 ณ วัดมาบยางพร ม.6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 โดยได้จัดหน่วยบริการประชาชนตามนโยบายของทางราชการ เพื่อบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โอกาสนี้ กปภ.สาขาบ้านฉาง ได้เชิญชวนผู้ใช้น้ำร่วมใช้ PWA Line Official เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้น้ำของ กปภ. อาทิ การตรวจสอบค่าน้ำประปา การขอรับบาร์โค้ดชำระค่าน้ำ การติดตามข้อมูลข่าวสาร ตรวจสอบพื้นที่หยุดจ่ายน้ำ เป็นต้น นอกจากนั้นแล้ว กปภ.สาขาบ้านฉาง ยังได้บริการน้ำดื่มแก่ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งให้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ย
วกับการรับบริการของ กปภ. ด้วย

 
เลื่อนขึ้นข้างบน