กปภ.สาขาชัยนาท จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning talk) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาชัยนาท จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning talk) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562


กปภ.สาขาชัยนาท  จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning talk) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

     วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยนาท โดยนายกิตติ พุ่มศรีธร ผู้จัดการ พร้อมหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning talk) ครั้งที่ 2/2563 เพื่อเป็นการสนทนากันระหว่างสายงาน โดยผู้จัดการได้กำชับงานบริการให้ควบคุมดูแลน้ำสูญเสียให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด การผลิตน้ำจ่ายของสายงานผลิต และการตรวจสอบแรงดันน้ำเพื่อความสม่ำเสมอของน้ำประปาให้ไหลดีและไหลต่อเนื่อง พร้อมวางแผนการเตรียมความพร้อมศูนย์ราชการสะดวก ปี 2563 โดยได้แบ่งงานให้แต่ละสายงานรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งยังได้เผยแพร่ความรู้ของ กปภ. ให้พนักงานได้รับทราบ เรื่องยุทธศาสตร์ ความยั่งยืนขององค์กร และเรื่องการจัดประเภทผู้ใช้น้ำ

เลื่อนขึ้นข้างบน