การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดิมบางนางบวช ศึกษาดูงานศูนย์ราชการสะดวก GECC (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดิมบางนางบวช ศึกษาดูงานศูนย์ราชการสะดวก GECC


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดิมบางนางบวช ศึกษาดูงานศูนย์ราชการสะดวก GECC

วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดิมบางนางบวช นำโดยนายกัมพล  มีตา ผู้จัดการ  พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด เข้าศึกษาดูงาน เพื่อเตรียมความพร้อม ในการเข้าการสมัครเข้าศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี 2563
ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเดิมบางนางบวช

เลื่อนขึ้นข้างบน