การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครสวรรค์ จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครสวรรค์ จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562


การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครสวรรค์ จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครสวรรค์ นำโดย นายวีระพล จันทรสกา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครสวรรค์ หัวหน้างาน และพนักงาน ร่วมจัดกิจกรรมวัรักต้นไม้ประจำของชาติ พ.ศ. 2562 ณ บริเวณสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครสวรรค์ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี และเป็นการสร้างจิตสำนึกของประชาชนให้เกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ

เลื่อนขึ้นข้างบน