กปภ.สาขาปราณบุรี ดำเนินการสำรวจแรงดันน้ำ ปรับแผนการจ่ายน้ำ หาท่อแตก-ท่อรั่ว ตามแผนลดน้ำสูญเสีย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาปราณบุรี ดำเนินการสำรวจแรงดันน้ำ ปรับแผนการจ่ายน้ำ หาท่อแตก-ท่อรั่ว ตามแผนลดน้ำสูญเสีย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

20 พฤศจิกายน 2562


กปภ.สาขาปราณบุรี ดำเนินการสำรวจแรงดันน้ำ ปรับแผนการจ่ายน้ำ หาท่อแตก-ท่อรั่ว ตามแผนลดน้ำสูญเสีย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

กปภ.สาขาปราณบุรี ทำการปรับแผนการจ่ายน้ำ สำรวจแรงดันน้ำ และค้นหาจุดท่อแตกท่อรั่ว เมื่อวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2562 นำโดยท่านผู้จัดการ นายไอยเรศ ชัยกุล ,ผู้ช่วยผู้จัดการ นายยุทธนา ต๊ะปินตา

พร้อมด้วยหัวหน้างานบริการฯ หัวหน้างานผลิต และพนักงานในสังกัด ร่วมตรวจสอบ ปรับแผนการจ่ายน้ำ สำรวจแรงดันน้ำ และค้นหาจุดท่อแตก-ท่อรั่ว ตามแผนการค้นหาน้ำสูญเสียประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

เพื่อให้ปลายเส้นท่อมีน้ำไหลพอต่อความต้องการของผู้ใช้น้ำ เพื่อลดข้อร้องเรียน และบรรเทาทุกข์ประชาชนในพื้นที่ บริเวณ หมู่บ้านห้วยมงคล ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน