กปภ.สาขาพิษณุโลก จัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน มุ่งมั่น เพื่อปวงชน ครั้งที่ 1/2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพิษณุโลก จัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน มุ่งมั่น เพื่อปวงชน ครั้งที่ 1/2563


กปภ.สาขาพิษณุโลก จัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน มุ่งมั่น เพื่อปวงชน ครั้งที่ 1/2563

วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิษณุโลก นำโดยนายธีระวัฒน์ ด้วงทอง ผู้จัดการ กปภ.สาขาพิษณุโลก มอบหมายให้หัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ออกพบปะและให้บริการลูกค้าในกิจกรรม "โครงการเติมใจให้กัน มุ่งมั่น เพื่อปวงชน ครั้งที่ 1/2563" ณ ตลาดเทศบาลบางระกำ ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก (หน่วยบริการบางระกำ) รับชำระค่าติดตั้ง และคำร้องขอติดตั้งประปารายใหม่และให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับระบบประปาเบื้องต้น และการใช้น้ำอย่างถูกวิธี พร้อมให้บริการซ่อมแซมระบบประปาภายในบ้านฟรีโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกและน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.แก่ผู้ใช้น้ำเพื่อเป็นการสร้างความประทับใจ และยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง ผู้ใช้น้ำกับ กปภ.ได้อีกด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน