การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง จัดการประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางการปฏิบัติงานฯ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง จัดการประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางการปฏิบัติงานฯ


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง จัดการประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางการปฏิบัติงานฯ

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 นายสัญญา ขั้วแก้ว ผจก.กปภ.สาขาพัทลุง พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงาน งานผลิต ร่วมประชุมปรึกษาแนวทางการปฏิบัติงานตามโครงการจัดการน้ำสะอาด(WSP)โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน(PM)และความปลอดภัยในการทำงานพร้อมร่วมกันทำกิจกรรม 5 ส ณ สถานีผลิตน้ำนาท่อม

เลื่อนขึ้นข้างบน