กปภ.สาขาปราณบุรี ร่วมกันปลูกต้นไม้ ประดับตกแต่ง ปรับปรุงภูมิทัศน์ รอบสำนักงาน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาปราณบุรี ร่วมกันปลูกต้นไม้ ประดับตกแต่ง ปรับปรุงภูมิทัศน์ รอบสำนักงาน


กปภ.สาขาปราณบุรี  ร่วมกันปลูกต้นไม้ ประดับตกแต่ง ปรับปรุงภูมิทัศน์ รอบสำนักงาน

กปภ.สาขาปราณบุรี  ร่วมกันปลูกต้นไม้ ประดับตกแต่ง ปรับปรุงภูมิทัศน์ รอบสำนักงาน

วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 กปภ.สาขาปราณบุรี  นำโดยนายไอยเรศ ชัยกุล  ผจก.กปภ.สาขาปราณบุรี พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด

 ร่วมกันปลูกต้นไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์  โดยรอบสำนักงาน เพื่อสร้างความประทับใจแก่ประชาชนและผู้ที่เดินทางมาติดต่อราชการ

เลื่อนขึ้นข้างบน