เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 กปภ.สาขาปทุมธานีได้เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 กปภ.สาขาปทุมธานีได้เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”


เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน  2562  กปภ.สาขาปทุมธานีได้เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”

เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน  2562  กปภ.สาขาปทุมธานีได้เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง"

นายภวัต  แผลงศรี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี มอบหมายให้ นายประสิทธิ์  สุ่มคอย  พนักงานคอมพิวเตอร์ และพนักงานในสังกัด เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ณ อาคาร ศาลารักษ์ปทุม  ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงก่อให้เกิด "เทคโนโลยีฝนหลวง" ในการบรรเทาความทุกข์ยากแก่พสกนิกรให้รอดพ้นความเดือดร้อน และความเสียหายเนื่องจากสภาวะฝนแล้ง 

เลื่อนขึ้นข้างบน