ล้างถังตกตะกอน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ล้างถังตกตะกอน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562


ล้างถังตกตะกอน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 นางราตรี อักษรอินทร์ ผจก.กปภ.สาขาอู่ทอง มอบหมายให้หัวหน้างานผลิตและพนักงานในสายงานร่วมกันล้างถังตกตะกอน เพื่อน้ำประปาที่ใสสะอาดตามโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) ได้มาตรฐาน กปภ. ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ณ สถานีผลิตน้ำสระยายโสม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี และสถานีผลิตน้ำพนมทวน อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

เลื่อนขึ้นข้างบน