ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ รุดเดินหน้าเข้าหารือเรื่องแหล่งน้ำดิบสำหรับใช้เป็นแหล่งสำรองในช่วงฤดูแล้งและรองรับการเติบโตและขยายตัวของจังหวัดกระบี่ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ รุดเดินหน้าเข้าหารือเรื่องแหล่งน้ำดิบสำหรับใช้เป็นแหล่งสำรองในช่วงฤดูแล้งและรองรับการเติบโตและขยายตัวของจังหวัดกระบี่


ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ รุดเดินหน้าเข้าหารือเรื่องแหล่งน้ำดิบสำหรับใช้เป็นแหล่งสำรองในช่วงฤดูแล้งและรองรับการเติบโตและขยายตัวของจังหวัดกระบี่

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 นายฉลาด  ลิ่มปะรังษี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ พร้อมด้วยนายวราพงษ์  ทองเทพ หัวหน้างาน 8 งานผลิต เข้าพบนายสมชาย  เหล่าสกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทองเพื่อพูดคุยหารือเรื่องแหล่งน้ำดิบ คลองธารทิพย์ ในพื้นที่ ตำบลเขาทอง อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ เพื่อ กปภ.สาขากระบี่จะใช้ในการบริหารจัดการแหล่งน้ำดิบ สำรองในช่วงฤดูแล้งให้เพียงพอต่อความต้องการ รองรับการเติบโตและขยายตัวของจังหวัดกระบี่ในอนาตค#กปภ.สาขากระบี่ เรามุ่งมั่นสู่การเป็นองค์กรที่มีระบบผลิตจ่ายน้ำและบริการที่เป็นเลิศ

เลื่อนขึ้นข้างบน