กปภ.สาขาคลองหลวง จัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาคลองหลวง จัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562


กปภ.สาขาคลองหลวง จัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

เมื่อวันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562 กปภ.สาขาคลองหลวง นำโดยนายวินัย สุขสุมิตร ผจก.กปภ.สาขาคลองหลวง พร้อมด้วยพนักงานประปาในสังกัด
ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ณ กปภ.สาขาคลองหลวง โดยมีเนื้อหาเน้นย้ำในเรื่องของผลประกอบการและผลการดำเนินงาน การลดปริมาณน้ำสูญเสียเพื่อลดต้นทุนในการซื้อน้ำจ่าย รวมถึงพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดและปัญหาของแต่ละสายงานเพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน

เลื่อนขึ้นข้างบน